konkurs
„10 na 10"!

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy konkurs „10 na 10″!
Zapraszamy do udziału! 

Regulamin konkursów „10 na 10”

 

 1. Organizatorem 10-ciu konkursów na 10-lecie działalności MUR jest Mały Uniwersytet Rzeszowski.
 2. Prace konkursowe przesyłane są drogą elektroniczną na wskazany przez organizatorów adres poczty elektronicznej. Rozwiązanie poszczególnych konkursów nastąpi w podanych do wiadomości terminach w 2024 roku, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie MUR.
 3. Zasady uczestnictwa:
  a. Konkursy są oznaczone w następujący sposób: 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 i 10/10, a ich zasady są publikowane na stronie MUR.
  b. W konkursach mogą brać udział Studentki i Studenci MUR, a także Studentki i Studenci partnerskiej uczelni: Lwowskiej Małej Akademii Nauk.
  c. Każdy z Uprawnionych może brać udział w dowolnej ilości konkursów.
  d. Zgłoszeniem udziału jest przesłanie wymaganych prac w określonym regulaminowym czasie konkretnego konkursu.
  e. Uczestnik konkursu ma prawo do przesłania jednej pracy w danym konkursie.
  f. Uczestnicy mogą zgłosić tylko utwory własnego autorstwa.
  g. Udział w konkursach jest bezpłatny. 
 4. Uczestnik przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Mały Uniwersytet Rzeszowski w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 5. Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na zarejestrowanie podczas uroczystości wręczenia nagród, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych przez Organizatora.
 6. Prace zostaną ocenione przez jury składające się z pełnomocnika rektora ds. MUR oraz wybranych koordynatorów kolegialnych i instytutowych MUR (w zależności od dyscypliny, z zakresu której jest konkurs).
 7. Uczestnik do pracy konkursowej załącza podpisane przez swojego opiekuna prawnego (w przypadku uczestników niepełnoletnich) dokumenty będące załącznikami do niniejszego regulaminu (Załącznik 1: Klauzula informacyjna, Załącznik 2: Oświadczenie dodatkowe i Załącznik 3: Oświadczenie – patrz poniżej).
 8. Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w czerwcu 2024 roku, podczas uroczystego Zakończenia Roku Akademickiego MUR.

KONKURS 1 / 10
Indywidualny plan podróży „dookoła świata”

Opis zadania:

Proszę przygotować indywidualny plan podróży „dookoła świata”. Podróż powinna zawierać wymarzone miejsca, które chce się w przyszłości odwiedzić lub te, które już ktoś zwiedzał.

Zasady szczegółowe:

Plan powinien zawierać następujące punkty:

 1. Czas podróży – dowolny, jednak maksimum 1 miesiąc.
 2. Ilość odwiedzonych miejsc – minimum 5, maksimum 15.
 3. Ilość odwiedzonych kontynentów – minimum 3 (w tym Europa).
 4. Ilość odwiedzonych miejsc w Europie – minimum 2.
 5. Forma pisemna lub dowolna forma graficzna (np. prezentacja, sfotografowana praca plastyczna itp.).
 6. Do każdego miejsca może być krótki opis lub zamieszczone zdjęcie/grafika.
 7. Szczegółowość planu podróży i opisów zależy od Podróżnika, jego możliwości i umiejętności wynikających z wieku i etapu szkolnego.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

I miejsce – Natalia Paszkowska

II miejsc – Aleksandra Sudoł

III miejsce – Emila Sikora

I wyróżnienie – Wiktor Białowąs

II wyróżnienie – Hubert Sikora

WSZYSTKICH LAUREATOM – GRATULUJEMY!!!

KONKURS 2 / 10
„ArtBlue”

Opis zadania:

Pantone to jeden z najbardziej znanych i cenionych instytutów kolorystycznych na świecie. Co roku ogłasza kolor, który wyraża nastroje społeczne zmieniającej się rzeczywistości. Pantone wybiera przewodni kolor już od 24 lat. Decyzja instytutu wpływa na pracę wielu branż. Wzornik Pantone wykorzystują graficy, projektanci, styliści i branża kreatywna. Kolorem roku 2024 został PEACH FUZZ odzwierciedlający nasze pragnienie troski o siebie i innych.

Zasady szczegółowe:

MUR proponuje inny kolor roku – ArtBlue. Jak według Ciebie wygląda ArtBlue? Czy jest  inspirującą mieszankę nowości, czy sprawdzoną klasyką barw? Jak chciałabyś/chciałbyś go nam przedstawić? Jak wyglądałby świat, gdyby był cały ArtBlue? Czy ludzie, zwierzęta i przedmioty w kolorze ArtBlue różnią się od nas? Rozwiń swoją fantazję i przedstaw nam ArtBlue!

Uczestnik konkursu ma prawo zgłosić jedną pracę lub cykl prac w dowolnej technice własnego autorstwa w wersji cyfrowej (300dpi) interpretującą w dowolny sposób barwę ArtBlue. Praca nie może być publikowana wcześniej i / lub nagradzana w innych konkursach.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

I wyróżnienie – Aleksandra Sudoł

LAUREATCE – GRATULUJEMY!!!

KONKURS 3 / 10
BODY WORLDS VITAL – REKLAMA WYSTAWY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Opis zadania:

Body Worlds – wystawa autorstwa słynnego anatoma wynalazcy plastynacji dr Gunthera von Hagensa jest najliczniej odwiedzaną wystawą wszech czasów z łączną liczbą ponad 50 mln widzów. Nowa ekspozycja wystawy – z cyklu VITAL – jest obecnie otwarta dla widzów w Polsce, w Centum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

Czy potrafisz w przekonujący sposób zaprezentować to wydarzenie w języku angielskim?

 • Co sprawia, że cieszy się taką popularnością?
 • Czy i dlaczego chciał(a)byś ją zobaczyć?
 • W jaki sposób może inspirować do dbania o zdrowie i dobrą kondycję fizyczną?

Jeśli nie możesz wybrać się na tę wystawę samodzielnie przydatne będzie skorzystanie ze źródeł dostępnych w internecie.

Zasady szczegółowe:

 1. Uczestnik konkursu opracowuje tekst reklamujący wystawę Body Worlds Vital w języku angielskim.
 2. Należy stworzyć tekst, którego prezentacja może zająć około minutę.
 3. Zalecane jest wykorzystanie informacji dostępnych na stronie internetowej wystawy Body Worlds – lista linków dostępnych w sieci: www.bodyworlds.pl oraz www.bodyworlds.com.

KONKURS NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

Nowy termin konkursu zostanie podany w roku akademickim 2024/25

KONKURS 4 / 10
Jak prawo staje się naszym Superbohaterem

Opis zadania:

Zapraszamy wszystkich młodych pasjonatów prawa do udziału w naszym konkursie, który odkryje, w
jaki sposób prawo może być naszym Superbohaterem! Uczestnicy mają za zadanie stworzyć dzieło
kreatywne, które przedstawia temat naszych zajęć tj. „Jak prawo staje się naszym Superbohaterem”.

Zasady szczegółowe:

Rodzaj pracy: Praca konkursowa wykonana w formie rysunku lub komiksu.
Temat pracy: Praca powinna przedstawiać temat związany z naszymi zajęciami „Jak prawo staje się
naszym Superbohaterem”. Uczestnicy mogą wyrazić swoje wyobrażenia na temat tego, jak prawo
może być reprezentowane przez Superbohatera, jak chroni ono ludzi, walcząc ze złem i
przestrzegając zasady i wartości wypływających z litery prawa.
Technika: Uczestnicy mogą korzystać z dowolnej techniki plastycznej do wykonania rysunku bądź
komiksu.

KONKURS NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

Nowy termin konkursu zostanie podany w roku akademickim 2024/25

KONKURS 5 / 10
„W krainie muzyki”

Opis zadania:

Zapraszamy do udziału w konkursie, który pozwoli podzielić się młodym artystom swoim talentem wokalnym, recytatorskim lub plastycznym.

Konkurs odbędzie się dwóch grupach wiekowych (klasy 1-3 oraz klasy 4-8) i w 3 kategoriach:

Zasady szczegółowe:

Kategoria I

Prezentacja wokalna

Uczestnik konkursu nagrywa wybraną piosenkę

(maksymalny czas trwania 3 min.).

Nagranie może być dokonane z podkładem muzycznym lub bez. Należy je opublikować
na kanale YouTube, link do nagrania przesłać na wskazany adres e-mail.

Kategoria II

Recytacja wybranego wiersza nawiązującego do tematyki muzycznej

(maksymalny czas trwania 3 min.).

Nagranie może być dokonane z podkładem muzycznym lub bez. Należy je opublikować
na kanale YouTube, link do nagrania przesłać na wskazany adres e-mail.

Kategoria III

Praca plastyczna

Po wysłuchaniu wybranego utworu z repertuaru muzyki klasycznej należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką. Zdjęcie lub skan pracy należy przesłać na wskazany adres
e-mail z podaniem kompozytora i tytułu utworu, który był inspiracją uczestnika konkursu.

Kreatywność jest mile widziana.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

I miejsce – Aleksandra Sudoł

LAUREATCE – GRATULUJEMY!!!