20.01.2024 – MUR W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI (KL. I-III) I W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH (KL. IV-VIII)

Szanowni Państwo!

W sobotę 20.01.24 odbyły się kolejne zajęcia w ramach działalności MUR.

KLASY I-III

Zajęcia MUR w Instytucie Pedagogiki obejmowały 4 warsztaty edukacyjne. Każda z grup uczniów klas I-III wzięła z radością i ciekawością udział  we wszystkich zaproponowanych warsztatach.

Zajęcia poprowadziły studentki Instytutu Pedagogiki z dwóch kół naukowych: Edukacja bez granic oraz Koło Gier Świata UR. Nad przebiegiem zajęć merytoryczną opiekę sprawował koordynator MUR – dr Tomasz Warchoł.

WARSZTAT I: „Neonowy Slime” dotyczył tworzenia substancji chemicznej, która ma  właściwość świecenia w ciemności, ze względu na barwnik neonowy, który jest jednym z priorytetowych elementów przepisu substancji.

WARSZTAT II: „Sprawdź wytrzymałość na łożu Fakira” dotyczył prowadzenia eksperymentu badawczego nt. wytrzymałości balonów wykonanych z worków na śmieci na łożu Fakira.

WARSZTAT III: „To ja go tnę” dotyczył wspólnego tworzenia gier planszowych, ich zasad z wykorzystaniem różnorodnych materiałów edukacyjnych. Podsumowaniem warsztatu była wspólna gra uczniów w ramach przygotowanej planszówki.

WARSZTAT IV: „Chemiczne eksperymenty” obejmował pracę z substancjami, które znajdą się w domu każdego młodego chemika. W ramach zajęć uczniowie poznali, w jaki sposób wykorzystać kuchenne składniki do prawdziwych eksperymentów chemicznych.

 

KLASY IV-VIII

Starszych MUR-owców Studium Języków Obcych zaprosiło na zajęcia językowe. Zajęcia poprowadziły Pracownice SJO. Młodzi studenci mogli poznać fascynujący świat greki, na zajęciach zatytułowanych Od alfy do omegi – na tropach greki, które poprowadziła mgr Alina Paliwoda-Wielgos, a także przekonać się czy Polacy i Ukraińcy inaczej obchodzą święta na zajęciach pt. Święta i tradycje ukraińskie. Te zajęcia poprowadziła dr Nataliia Zhukovych- Dorodnykh. W ofercie można było także uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, a to za  sprawą mgr Joanny Mazur, która zaproponowała następujący temat: Body matters – exploring the human body.

 

Nad bezpiecznym przebiegiem zajęć opiekę sprawowali studentki i student Kolegium Nauk Medycznych zapewniając pierwszą przedmedyczną pomoc.

Całość fotografowali członkowie Koła Artystycznego LENS z Instytutu Sztuk Pięknych.

Nad wszystkim czuwała pełnomocnik rektora ds. MUR – dr Anna Steliga.