20.04.2024 – MUR W INSTYTUTACH: INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ (KL. I-III), INFORMATYKI (KL. IV-V) I NEOFILOLOGII (KL. VI-VIII)

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia w sobotę, 20 kwietnia!

KLASY I – III

Zajęcia w Instytucie Inżynierii Materiałowej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Godziny zajęć: 9.30  – 11.15

Miejsce: Budynek A0, ul St. Pigonia 1

UWAGA: Na miejscu nastąpi podział na dwie grupy.

9.30 – 10.20

Grupa A: Inżynieria poniżej zera; mgr inż. Anna Juś, mgr inż. Marta Ruszała hol, parter, skrzydło B3

Grupa B: Podróże w mikroświecie; mgr inż. Piotr Krzemiński, sala 102, skrzydło B3

10.25 – 11.15

Grupa A: Podróże w mikroświecie; mgr inż. Piotr Krzemiński, sala 102, skrzydło B3

Grupa B: Inżynieria poniżej zera; mgr inż. Anna Juś, mgr inż. Marta Ruszała hol, parter, skrzydło B3

 

KLASY IV – V

Zajęcia w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych

Godziny zajęć: 9.45  – 11.15

Miejsce: Budynek A0, ul St. Pigonia 1, skrzydło B1, s. 227

Temat: Programowanie Lego MindStorms

Prowadzący: dr inż. Piotr Grochowalski

Osoba wspomagająca prowadzącego: mgr inż. Dawid Kosior

 

­­­­KLASY VI – VIII

Zajęcia w Instytucie Neofilologii Kolegium Nauk Humanistycznych

Godziny zajęć: 9.30 – 11.15

Miejsce: budynek A3 Instytutu Neofilologii, Al. W. Kopisto 2 B (naprzeciw Millenium Hall), aula 33 (na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku).

Temat: Języki obce – zabawa MURowana

Prowadzenie zajęć: dr Magdalena Krawiec, dr Ewa Kusz, dr Dorota Miller i dr Iwona Szwed oraz studenci z Koła Naukowego POLIGLOCI