20.04.2024 – MUR W INSTYTUTACH: INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ (KL. I-III), INFORMATYKI (KL. IV-V) I NEOFILOLOGII (KL. VI-VIII)

Szanowni Państwo!

W dniu 20 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach bieżącego roku akademickiego MUR.

 

MUR-owcy z klas I-V gościli w murach Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Zajęcia dla młodych studentów z klas I-III zostały przeprowadzone w Instytucie Inżynierii Materiałowej. Obejmowały one dwa tematy.

„Podróż po mikroświecie”  Prowadzący – mgr inż. Piotr Krzemiński

zajęcia odbywały się w Laboratorium Nanopreparatyki i Mikroskopii Elektronowej należącym do Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. W ich trakcie studenci dowiedzieli się, jak wygląda oko pszczoły w mikroskopie elektronowym, zmierzyli grubość włosów niektórych uczestników zajęć oraz sprawdzili, co skrywa w sobie wnętrze skrzydła motyla. Wszystko odbyło się na dużym ekranie, dzięki czemu nawet najmniejszy detal był doskonale widoczny dla każdego uczestnika zajęć.

„Inżynieria poniżej zera” Prowadzące – mgr inż. Anna Juś, mgr inż. Marta Ruszała

w trakcie zajęć zaprezentowano szereg ciekawych doświadczeń z fizyki i chemii. Dzięki pokazom z ciekłym azotem studenci poczuli magię i poznali tajemnice niskich temperatur. Przekonali się m.in., jak mogą w takich warunkach zmieniać się właściwości różnych materiałów.

 

MUR-owcy z klas IV-V uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Instytutu informatyki.

Tematem warsztatów było „Programowanie Lego Mindstorms”. W ramach zajęć zaprezentowano ogólne możliwości zestawów Lego Mindstorms w kontekście budowania różnych konstrukcji robotów oraz ich programowania w celu wykonywania określonych czynności. Na zajęciach każdy student miał możliwość uczestniczenia w budowie robotów a następnie samodzielnego tworzenia programu sterującego pozwalającego na ich ożywienie. Powstałe programy były testowane na zbudowanych robotach. Podczas zajęć uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością.

Prowadzący: dr inż. Piotr Grochowalski

Osoba wspomagająca prowadzącego: mgr inż. Dawid Kosior

Organizacja: koordynator MUR – dr Anna Szpila, Instytut Matematyki

 

Z kolei zajęcia MUR w Katedrze Lingwistyki Stosowanej przeznaczone były dla najstarszej grupy (VI-VIII klasy szkoły podstawowej)

Temat: „Języki obce – zabawa MURowana”

Prowadzenie zajęć: dr Magdalena Krawiec, dr Ewa Kusz, dr Dorota Miller i dr Iwona Szwed

Pracownicy Katedry zaprosili MUR-owców do zaprzyjaźnienia się z językami obcymi i poznania bliżej pracy tłumacza!

Najstarsi studenci MUR mogli pod opieką wykładowczyń z Katedry Lingwistyki Stosowanej: dr Magdaleny Krawiec, dr Ewy Kusz, dr Doroty Miller i dr Iwony Szwed poprzez zabawę zaprzyjaźnić się z językami obcymi, w tym głównie językiem angielskim i niemieckim, a także poznać „od kuchni” (a raczej „od kabiny”) pracę tłumacza.

Na początku zajęć MURowicze usłyszeli różne ciekawostki o językach obcych w ogóle i próbowali swoich sił w quizie na temat języków. Zaskoczeniem okazała się informacja, że na świecie istnieje ponad 6000 języków, a krajem, w używa się największej liczby języków, jest Papua-Nowa Gwinea.

Następnie uczniowie dowiedzieli się, jakie są podstawowe różnice i podobieństwa pomiędzy językiem angielskim a niemieckim oraz w jaki sposób znajomość jednego z nich może ułatwiać naukę drugiego. Tropili też „fałszywych przyjaciół” występujących w językach i zastanawiali się, dlaczego tłumacze zdecydowanie powinni unikać takich „przyjaciół”. Sprawdzili, że nauka języków obcych może być naprawdę dobrą zabawą i ćwiczeniem dla mózgu, a także dowiedzieli się, jak w tej nauce można wykorzystać nowoczesne narzędzia cyfrowe, choćby do ćwiczenia lepszej wymowy w języku angielskim.

Ostatnim etapem było wypróbowanie własnych predyspozycji tłumaczeniowych przez studentów MURu. Była to okazja do sprawdzenia, czy słusznie praca tłumacza ustnego jest nieraz porównywana z pracą pilota myśliwca czy astronauty z uwagi na poziom stresu. Siedząc w kabinach tłumaczeniowych studenci MURu w praktyce dowiedzieli się, co oznacza tłumaczenie symultaniczne, czyli równoczesne słuchanie tekstu w języku wyjściowym i mówienie w języku docelowym, przy jednoczesnym panowaniu nad panelem obsługi kabiny, nad mikrofonem, słuchawkami i całą stroną techniczną procesu tłumaczenia ustnego.

 

Bardzo dziękujemy ratownikom medycznym, którzy czuwali nad bezpieczeństwem zajęć i członkiniom Koła Naukowo-Artystycznego LENS: Sylwii Jachyrze i Dominice Kicińskiej za fotorelacje z zajęć, oraz dr Iwonie Szwed.