15.06.2024 – MUR W INSTYTUTACH: TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA (Kl. I-V) I BIOLOGII (Kl. VI-VIII) + UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKAD. 2023/24 I ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE „10 na 10”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na ostatnie zajęcia w tym roku akademickim! A tuż po nich na uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2023/24 wraz z rozstrzygnięciem Konkursów „10 na 10” i rozdaniem nagród.

 

Ostatnie zajęcia MUR w bieżącym roku akademickim przygotowali pracownicy Instytutu Technologii Żywności i Żywienia, a także Instytutu Biologii.

UWAGA DLA WSZYSTKICH GRUP:

 

Godziny zajęć: 9.00-11.00

 

Miejsce zajęć: Uniwersytet Rzeszowski, Kampus Zalesie

Kl. I- V: budynek D10, ul. M. Ćwiklińskiej 2D, Rzeszów (Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym)

Kl. VI-VIII: budynek D9, ul. A. Zelwerowicza 4, Rzeszów (Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych)

 

Godziny uroczystego Zakończenia Roku: 11.00-13.00

budynek D9, ul. A. Zelwerowicza 4, Rzeszów (Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych)

https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/kolegium/o-kolegium/budynki-knp

 

KLASY I-III i KLASY IV-V: 

 

1.

Tytuł warsztatów: Dobry, bo mętny. Tłoczenie soku jabłkowego

Prowadzący warsztaty: dr inż. Natalia Żurek

Miejsce: budynek D10, sala 21

Czas trwania warsztatów: 1 h/grupa

2.

Tytuł warsztatów: Jak zrobić w domu zdrową pizzę i smaczny napój izotoniczny?

Prowadzący warsztaty: dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR, dr Bogdan Saletnik, dr inż. Marcin Bajcar

Miejsce: budynek D10, sala 135 + wiata na zewnątrz

Czas trwania warsztatów: 2 h/grupa

3.

Tytuł warsztatów: Coś na deser? Wypiek i zdobienie ciasteczek i muffinek

Prowadzący warsztaty: dr inż. Joanna Kaszuba, dr inż. Karolina Pycia

Miejsce: budynek D10, sala 32

Czas trwania warsztatów: 2 h/grupa

 

Podział na grupy nastąpi na miejscu. Kontakt w sprawie tych zajęć z koordynator MUR – dr inż. Grażyna Gajdek:  ggajdek@ur.edu.pl

 

KLASY VI-VIII

 

Grupa I

Tytuł zajęć: Tropy zwierząt – zajęcia praktyczne

Prowadzący: dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR

Miejsce: sala 454, D9, od godz. 9.00

Grupa II

Tytuł zajęć: VI wymieranie w dziejach ziemi, dzieje się teraz – wykład

Prowadzący: dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR

Miejsce: sala 415, D9, od godz. 9.00

 

Grupa I

Tytuł zajęć: VI wymieranie w dziejach ziemi, dzieje się teraz – wykład

Prowadzący: dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR

Miejsce: sala 415, D9, od godz. 10.00

Grupa II

Tytuł zajęć: Tropy zwierząt – zajęcia praktyczne

Prowadzący: dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR

Miejsce: sala 454, D9, od godz. 10.00

 

Podział na grupy nastąpi na miejscu. Kontakt w sprawie tych zajęć z koordynator MUR – dr Natalia Tańska:  ntanska@ur.edu.pl

 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE / ROZDANIE DYPLOMÓW I PREZENTÓW / ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW „10 NA 10” I ROZDANIE NAGRÓD

 

Po zajęciach o godz. 11.00 pani prorektor dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR wraz z panią pełnomocnik rektora ds. MUR dr Anną Steligą i Koordynatorami MUR serdecznie zapraszają na uroczyste Zakończenie MUR połączone z rozdaniem dyplomów i prezentów, a także z rozstrzygnięciem Konkursów „10 na 10” i rozdaniem nagród.

 

Miejsce Zakończenia: Aula 108, budynek D9 (ul. Zelwerowicza 4, Zalesie)