harmonogram
ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2023/24

04.11.2023

12.00 Inauguracja
13.00 zajęcia w Instytucie Ekonomii (wszystkie grupy)

Temat wykładu: Najciekawsze miejsca w podróży dookoła świata

Wykład poprowadzi dr Ewa Kubejko-Polańska

16.12.2023

Instytut Sztuk Pięknych (wszystkie grupy)

20.01.2024

Instytut Pedagogiki (I-III)
i Studium Języków Obcych (IV-VIII)

17.02.2024

Instytut Nauk Prawnych (I-III)
i Instytut Nauk o Polityce (IV-VIII)

16.03.2024

Instytut Muzyki (I-III)
i Instytut Nauk Medycznych (IV-VIII)

20.04.2024

Instytut Matematyki (I-V)
i Katedra Lingwistyki Stosowanej (VI-VIII)

25.05.2024

Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji oraz Instytut Wychowania Fizycznego (wszystkie grupy)

15.06.24

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska i Instytut Biologii (wszystkie grupy) + uroczyste Zakończenie